het TheaterFestival

Het TheaterFestival is een toonaangevend festival dat jaarlijks het podiumkunstenseizoen opent met een publieksfeest, vormgegeven door de presentatie van een juryselectie aan het meest belangwekkende werk van het afgelopen seizoen.

Het TheaterFestival promoot het podiumkunstenvelddaagt het uit en stimuleert. Het laat talenten schitteren, voorziet ontwikkelingskansen, erkenning en een basso continuo voor de vele makers en werkers die vormgeven aan ons veld.

Het houdt de vinger aan de pols van tendensen in het kunstenveld die zowel in de steden als over de landsgrenzen heen bepalend zijn. Het nodigt zowel publiek als kunstenaar en cultuurwerker uit tot diepgaande kritische reflectie en uitwisseling met zijn uitgebreide reflectieluik en  implementeert daar waar nodig de opgedane kennis in zijn werking.

We stellen (ecologische) duurzaamheid voorop en waarden als kwaliteit, meerstemmigheid en inclusie vormen een rode draad doorheen onze werking.